Każdemu konsumentowi przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: [email protected] lub [email protected]

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Maszyny do szycia Zieliński, ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.
 
 
ZWROT TOWARU
Zwracany produkt należy odesłać na adres firmy Maszyny do szycia Zieliński, ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów z otrzymanym paragonem i protokołem reklamacyjnym.

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:
1) nie nosi śladów użytkowania;
2) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folia – jeżeli takie posiadał;
3) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – pudełko – jeżeli takie posiadał;
4) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – styropian – jeżeli takie posiadał;
5) nie został w żaden inny sposób zniszczony.

W protokole reklamacyjnym powinny znaleźć się dane kupującego w tym numer konta bankowego do wykonania zwrot środków. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.